O mnie

Jestem absolwentką wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Studia ukończyłam w 1990 roku. Po rocznym stażu rozpoczęłam specjalizację z zakresu pediatrii w Szpitalu Rejonowym w Dębicy zakończoną uzyskaniem specjalizacji 1-go stopnia w 1997 roku oraz 2-go stopnia w 2000 roku. W latach 1997 – 2006 byłam pracownikiem oddziału dziecięcego Szpitala Rejonowego w Dębicy. 2007 – 2012 roku pracowałam w Poradni Dziecięcej w Przychodni Rejonowej nr 1 w Dębicy przy ulicy Cmentarnej, a od 2013 roku prowadzę Prywatną Praktykę Lekarską w Dębicy przy ulicy Wielopolskiej 72.