Rejestracja

W celu usprawnienia procesu rejestracji podczas kontaktu proszę o podanie
Imienia i Nazwiska, adresu zamieszkania, kodu pocztowego
oraz numeru PESEL Pacjenta. 

Rejestracja odbywa się tylko i wyłącznie telefonicznie –
preferowaną formą kontaktu jest SMS.

tel.: +48 668 378 363

Przekazane dane nie są udostępniane innym podmiotom i służą TYLKO i WYŁĄCZNIE w celach ewidencyjnych.