Oferta

PROFILAKTYKA I LECZENIE SCHORZEŃ WIEKU DZIECIĘCEGO OBEJMUJĄCE:

  1. Porady dotyczące diety niemowląt oraz dzieci starszych
  2. Informacje na temat szczepień obowiązkowych i zalecanych
  3. Badanie lekarskie przed szczepieniami
  4. Broszury, ulotki, materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki i leczenia chorych dzieci.
  5. Rozpoznawanie i leczenie schorzeń wieku dziecięcego.
  6. Opieka pediatryczna całotygodniowa (również w dni wolne i święta) po telefonicznym uzgodnieniu.